Διανομή

Η Αργοναύτες ίδρυσε την Argonauts Distribution για να αναλάβει την προώθηση και διανομή ταινιών μεγάλου μήκους στην ελληνική επικράτεια, απευθείας ή σε συνεργασία με υποδιανομείς. Ανεξάρτητα από το αν διανέμουμε τις ταινίες που παράγουμε, συν-παράγουμε  ή εάν κατέχουμε τα δικαιώματα διανομής, στόχος μας είναι να παρέξουμε στην ελληνική αγορά έργα υψηλής ποιότητας με απήχηση στο ευρύ κοινό.

Στείλτε μας e-mail

Ο κατάλογος μας περιλαμβάνει: